Dodatak na gorivo

Datum stupanja na snagu

08/04/2024

Međunarodne UPS Express & UPS Expedited usluge  transporta  -  29.75%

Domaći transport - 19.00%

 

x